www.pietvanegmond.nl

CD Facetten 2

CD Facetten 2 met radio-interviews verschenen

Op zaterdag 5 oktober jl. is tijdens onze donateursmiddag in de Mariakerk te Bussum een nieuwe cd in de reeks Facetten gepresenteerd. Deze cd is gevuld met archiefopnamen van radio-interviews met Piet van Egmond uit de periode 1958-1972.Voorkant CD Facetten 2

De Stichting Piet van Egmond werd in 1986 opgericht met het doel de muzikale nalatenschap van de Amsterdamse musicus Piet van Egmond (1912-1982) veilig te stellen, een biografie over hem uit te geven en geluidsdocumenten van hem uit te geven. In de loop der jaren zijn de nodige cd’s verschenen van Van Egmonds orgelspel, het Amsterdams Oratorium Koor en van zijn Dubbelkwartet. Sinds enige tijd geeft onze stichting ook eigen cd’s uit van opnamen met een documentair karakter onder de noemer Facetten. Aanvankelijk alleen voor donateurs, maar gezien de groeiende belangstelling voor deze archiefopnamen zijn we ertoe overgegaan om deze opnamen voor bredere kring beschikbaar te stellen.

Op de cd staan de volgende interviews:

1   Pas geperst. Presentatie: Pi Scheffer (NCRV-tv, eind jaren ’50)
2   Onder de hoogtezon. Presentatie: Rieke van Epen. (NCRV-radio ca. 1965)
3   Jubileuminterview t.g.v. 40 jaar organist met Han van der Meer (KRO-radio, 8 okt. 1967)
4   Jubileuminterview t.g.v. 40 jaar organist met Gerrit Vonk (NCRV-radio, 9 okt. 1967)
5   Interview met Harmke Pijpers (VPRO-radio, 8 november 1971)
6   Radio Actief. Presentatie: Dik Bikker  (NCRV-radio 13 april 1972)

Dat deze opnamen bewaard zijn gebleven, is te danken aan het feit dat Van Egmond thuis vaak een bandrecorder liet meelopen wanneer hij voor radio of televisie optrad. De apparatuur werd bediend door zijn secretaresse/-registrante Nettie Spies, die er ook voor heeft gezorgd dat de geluidsbanden bewaard zijn gebleven. Het zijn unieke documenten; enerzijds omdat ze niet meer in de huidige radio-archieven zijn terug te vinden, anderzijds omdat ze een verhelderend licht werpen op de muzikale opvattingen en drijfveren van Piet van Egmond. In het inlegvel staat beschreven hoe de verschillende gesprekken tot stand kwamen.

De interview-cd is te bestellen door het overmaken van € 14,00 (verzendkosten inbegrepen) op bankrekening  NL51 INGB 0005161151 t.n.v. Stichting Piet van Egmond Documentatiecentrum te IJlst, met vermelding van ‘CD Facetten 2’. Vergeet niet uw eigen adres erbij te noteren! U ontvangt de cd dan op het opgegeven adres. Donateurtarief: € 12,00 (verzendkosten inbegrepen)

Luister hier naar een fragment uit het VPRO-interview uit 1971.

Lees hier de reactie van Herman van Vliet.