www.pietvanegmond.nl

Tweede cd met opnamen Mozes en Aäronkerk Amsterdam

De Stichting Piet van Egmond heeft opnieuw een cd met historische radio-opnamen van Piet van Egmond uit de Mozes en Aäronkerk te Amsterdam uitgebracht. In de jaren 1966-1968 gaf Piet van Egmond veel orgelconcerten in deze kerk, nadat het beroemde orgel in de Oude Kerk buiten gebruik was gesteld vanwege de kerkrestauratie. Ook voor de NCRV concerteerde Van Egmond in die jaren regelmatig op het Adema-orgel uit 1871.

Piet van Egmond had een voorliefde voor het Adema-orgel omdat hij het Frans-romantische repertoire er goed op kwijt kon, maar ook de grote orgelwerken van Franz Liszt. Op de nieuwe cd staat onder meer de enige opname die we van Piet van Egmond kennen van Liszts Variationen über ‘Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Hoewel het orgel in die jaren in zorgwekkende staat verkeerde en voortdurend onderhoud behoefde, wist Van Egmond zijn publiek op dit instrument zeer te boeien. Toen hij in oktober 1967 zijn veertigjarig organistenjubileum wilde vieren, koos hij daarvoor dan ook de Mozes en Aäronkerk uit. Daarnaast was ‘de Mozes’ het decor voor de opnamen van de bekende platenserie Zingen met Piet van Egmond.

Wie onderstaand programma van deze tweede cd bekijkt, zal daar een zekere samenhang in ontdekken. Zowel de gespeelde orgelliteratuur als de improvisaties wijzen in de richting van een thema dat Van Egmond niet vreemd was: hoop en vertrouwen.

Hoewel de technische kwaliteit van de opnamen niet optimaal is, geven de opnamen een goed beeld van de wijze waarop Piet van Egmond het Mozes-orgel bespeelde en erop improviseerde.

De technische afwerking, cd-productie en lay-out werd weer verzorgd door Wâtte Feenstra.

Programma:
CD Moses en Aäronkerk (2)

1Piet van EgmondImprovisatie over Psalm 108
2Felix Mendelssohn BartholdySonate I in f kl.t. op. 65 nr. 1
3Piet van EgmondImprovisatie over Psalm 42
4Marco Enrico BossiIntermezzo lirico
5Alexandre GuilmantMarche Funèbre et Chant Séraphique
6Piet van EgmondImprovisatie ‘Straks groeten w’onze moederstranden’
7Franz LisztVariationen ‘Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen’
8Cornelis de WolfPassacaglia, Koraal en Fuga over ‘Wie maar de goede God laat zorgen’
9Piet van EgmondImprovisatie ‘Middelpunt van ons verlangen’

Een fragment van de cd is hier te beluisteren (deel 1 uit Sonate I Mendelssohn).

De prijs van deze cd is € 15,00 (inclusief verzendkosten). Donateurs van de stichting betalen € 10,00.

U kunt de cd bestellen door het bedrag over te maken op IBAN NL51 INGB 0005 1611 51 t.n.v. Stichting Piet van Egmond Documentatiecentrum. Vergeet niet uw adres te vermelden.

De eerste cd met radio-opnamen uit de Mozes en Aäronkerk is ook nog steeds verkrijgbaar (zelfde prijzen).

Over deze cd schreef Jos van der Kooy in De Orgelvriend van april 2020 onder meer:

“Veelvuldig heb ik deze opnamen de laatste maanden beluisterd, nu eens alleen, dan weer met bezoekers of studenten die bij mij thuis op les kwamen. Voor generatiegenoten was er een feest van herkenning, bij de studenten grote verbazing en verwondering, in uiterst positieve zin.” En: “Van Egmond zet het orgel van de Mozes naar zijn hand en voet, maar niet zonder heel goed geluisterd te hebben naar de eigen persoonlijkheid van dit instrument.”