www.pietvanegmond.nl

CD Facetten 4

Nieuwe cd Facetten-4 met toelichting op Bachs Matthäus-Passion verschenen

Voorkant CD Facetten 2

Bij de Stichting Piet van Egmond Documentatiecentrum  is een nieuw deel verschenen in de cd-serie Facetten. Deel 4 bevat onder meer Piet van Egmonds uitleg bij de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach, met voorbeelden op de piano. Het is een geluidsopname van een EO-televisie-uitzending van april 1973 die voorafging aan de complete uitvoering van de Passion door het Amsterdams Oratorium Koor, orkest en solisten in het Amsterdamse Concertgebouw. Het is voor het eerst dat deze opname uit het archief van de Stichting Piet van Egmond Documentatiecentrum is uitgebracht.

Piet van Egmond stond bekend om zijn beeldende uitleg van Bachs Matthäus-Passion. In de jaren zestig was hij enkele malen te gast bij Willem Duys om over zijn opvatting van deze Passion te vertellen. Eerst in 1961 in het AVRO-programma Muziek Mozaïek, in het gezelschap van de dirigenten Eugen Jochum en dr. Anthon van der Horst. In 1965 nodigde Duys hem uit in zijn tv-programma Voor de vuist weg, dat bij die gelegenheid fors uitliep en tot veel reacties van kijkers leidde. In 1967 was hij nogmaals te gast bij Duys en in 1968 gaf de AVRO-televisie Van Egmond gelegenheid om drie kwartier over de Matthäus-Passion te vertellen. De laatste keer dat hij er op televisie over vertelde was in 1973 voor de Evangelische Omroep, waarna de complete uitvoering door het Amsterdams Oratorium Koor, orkest en solisten rechtstreeks vanuit het Concertgebouw te Amsterdam werd uitgezonden. De toelichting uit 1967 werd door de stichting al eens op een musicassette uitgegeven.

De nieuwe cd Facetten 4 bevat naast Van Egmonds uitleg uit 1973 ook zijn levendige optreden in Voor de vuist weg van 16 april 1965.
De cd eindigt met een historische opname van een improvisatie in ‘Matthäus-stijl’ over het paaslied ‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem’, gespeeld op het orgel van de v.m. Prinsessekerk te Amsterdam in maart 1959.

 

Bestelwijze: uitsluitend verkrijgbaar bij de Piet van Egmondstichting door overmaking van € 14,00 op IBAN NL51 INGB 0005 1611 51 t.n.v. Stichting Piet van Egmond Documentatiecentrum te IJlst, met vermelding van uw adres en ‘CD Facetten 4’. Dan hebt u de cd ruim voor Pasen in huis.

Luister hier naar het begin van de toelichting uit 1973.

 

Toelichting MP1973