www.pietvanegmond.nl

Piet van Egmond Steinmeyer-orgel Prinsessekerk Amsterdam

CD Prinsessekerk

Op 11 mei 1982 overleed Piet van Egmond, al weer ruim 40 jaar geleden. 4 jaar later werd de Stichting Piet van Egmond Documentatiecentrum opgericht. Helaas is de initiator Gerco Schaap op 11 januari 2022 overleden. Hij was de secretaris van onze Stichting, tevens de auteur van de prachtige biografie ”Piet van Egmond – een leven voor muziek”. Sinds de oprichting zijn er enkele cassettebandjes en vele Cd’s verschenen. Gerco heeft nog een programma voor een nieuwe Cd samengesteld. Deze werd op zijn verjaardag 9 juni 2022 tijdens het herdenkingsconcert gepresenteerd en door Jos van der Kooy uitgereikt aan zijn partner Agnes. In “De Orgelvriend” schreef Jos van der Kooy als afsluiting van zijn inspirerende recensie het volgende:

Spontaneïteit, virtusoiteit, registratiekunst, meestal feilloze timing en aanstekelijke muzikaliteit van Van Egmond komen overtuigend de huiskamer binnen. Zo’n zestig jaar na dato voedt Van Egmond het oud vertrouwen weder, niet in het laatst met zijn improvisaties over “Ruis, o Godsstroom der genade”, “Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht” en “God roept ons broeders tot de daad”. Dat laatste lied ervaar ik als een aansporing aan het bestuur van de Stichting Piet van Egmond Documentatiecentrum om de hand aan de ploeg te blijven slaan en het werk dat ze gedurende vele jaren samen met Gerco Schaap deden met kracht voort te zetten. Van harte aanbevolen!

Piet van Egmond Steinmeyer-orgel Prinsessekerk Amsterdam Orgelwerken en improvisaties. Inclusief verzendkosten € 15,00, voor donateurs € 10,00.

Bestellen
Uw bestelling ontvangt u door overmaking van het genoemde bedrag op bankrekening NL51 INGB 0005161151 t.n.v. Stichting Piet van Egmond Documentatiecentrum te IJlst.
Belangrijk is dat u uw volledige adresgegevens op de overmaking vermeldt.

Programma CD prinsessekerk