www.pietvanegmond.nl

Bestelprocedure...

Bestellen: Uw bestelling ontvangt u het snelst door overmaking van het genoemde bedrag op bankrekening  NL51 INGB 0005161151
t.n.v. Stichting Piet van Egmond Documentatiecentrum te IJlst, met vermelding van de gewenste uitgave(n) en uw adres.

Attentie:

Het gebeurt regelmatig dat bij een bestelling na de naam van de besteller het adres van de besteller is weggevallen. Wij kunnen uw bestelling dan helaas niet verzenden.
Het is daarom voor niet-donateurs verstandig om na het bestellen uw naam en het volledige adres nog even te mailen naar
Eventueel kunt u het adres ook telefonisch doorgeven op 0515-532991.