www.pietvanegmond.nl

Fotoalbum

Klik op de foto om originele grootte te bekijken

Aan het orgel in de Oude Lutherse kerk te Amsterdam

In 1963 startte het Comité 'Diensten-met-Belangstellenden' met het organiseren van avonddiensten voor jongeren en anderen die niet meer regelmatig in de kerk kwamen. Vaste predikant was de vroegere legerpredikant ds. R.J. van Pagée, vaste organist was Piet van Egmond. Aanvankelijk werden de diensten gehouden in de Gereformeerde Pniëlkerk in Amsterdam, maar vanwege de overweldigende belangstelling werd een jaar later al uitgeweken naar de veel ruimere Oude Lutherse kerk aan het Spui. De populaire avonddiensten trokken veel jongeren en randkerkelijken. Het succes was toe te schrijven aan de aansprekende evangelieverkondiging van ds. Van Pagée én aan de manier waarop Piet van Egmond de kerkgangers wist te boeien met zijn op de preek en liedtekst geïnspireerde voorspelen en improvisaties.
Informatie
Bestandsgrootte:224 KB (1916 x 2644 pixels)
Fotograaf:Een herinnering van ds. Van Pagée:

"Ik herinner me dat ik op een zondagmiddag in 1972 pas ’s middags klaar kwam met mijn preek en besloot die te eindigen met een vrije vertaling van 'The windmills of your mind'. Ik had dat stuk, gespeeld door Louis van Dijk, op een plaat en het paste precies in mijn gedachtengang: soms kan een mens van ellende en verdriet niet in slaap komen, z’n gedachten wervelen eindeloos dooreen. Louis van Dijk gaf dat, voor mijn gevoel, prachtig weer door tegen het einde het tempo zó op te voeren dat het nauwelijks te volgen is. Dàt was wat ik nodig had. Maar zó kon ik niet eindigen, want waar bleef dan de troost van het evangelie! Ik besloot na 'The windmills' over te gaan in Psalm 4:

Ik kan gaan slapen zonder zorgen
want slapend kom ik bij U thuis
alleen bij U ben ik geborgen
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis.

Om een uur of drie ’s middags belde ik Piet van Egmond op en vertelde hem mijn probleem. Ik vroeg, niet wetend of hij die compositie kende, of hij even wilde luisteren en ik draaide de betreffende plaat, waarbij ik de telefoonhoorn bij de luidspreker van mijn installatie hield. Na afloop van de plaat vroeg ik hem of hij zou kunnen doen wat ik nodig had. Hij dacht dat het wel zou gaan.
En weer werd het een avond die een onvergetelijke indruk maakte. Ook hìj voerde het tempo op zodat we allemaal in die heksenketel van klanken ons leven herkenden waardoor je soms wanhopig wordt. De onrust en ellende schreeuwde ons als het ware om de oren. En toen ging hij, op een voor mij onnavolgbare wijze over in een zachte, welluidende, rustgevende melodie, heerlijk getoonzet, waarachter wij de woorden van Psalm 4 hoorden ruisen."

Datering:ca. 1967
 
Aan het orgel van de Lutherkapel in Amsterdam  Aan het orgel van de Oude Kerk in Amsterdam.  Aan het orgel in de Oude Lutherse kerk te Amsterdam  Aan het orgel van de Grote Kerk in Apeldoorn  Tijdens een concert in de Martinikerk te Bolsward