www.pietvanegmond.nl

Fotoalbum

Klik op de foto om originele grootte te bekijken

Aan het orgel van de Grote Kerk in Apeldoorn

In 1971 werd Piet van Egmond benoemd tot organist van de Grote Kerk in Apeldoorn, als opvolger van de zeer oud geworden Cornelis Weijers. Na zijn benoeming trok het kerkbezoek meteen aan. Velen bleven na de dienst zitten om naar Van Egmonds uitleidend orgelspel te luisteren.
Direct na zijn benoeming gaf Van Egmond de aanzet tot een actie om het J.F. Witte-orgel uit 1896 uit te breiden met een derde klavier.
Nadat in 1973 bekend was geworden dat er vergevorderde plannen tot sloop van de Grote Kerk bestonden, werd de Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Apeldoorn opgericht. Piet van Egmond verzorgde concerten en samenzangavonden en er werden acties op touw gezet om het benodigde geld voor de orgeluitbreiding bij elkaar te krijgen.
In augustus 1975 werd de opdracht tot restauratie en uitbreiding van het orgel verstrekt aan de firma Gebr. Van Vulpen te Utrecht. Adviseur was Hans Erné. Op 4 oktober 1977 werd het orgel weer in gebruik genomen tijdens een concert waarbij Piet van Egmond tevens zijn vijftigjarig organistenjubileum vierde.

De foto toont het Witte-orgel met zijn oorspronkelijke twee klavieren.

Informatie
Bestandsgrootte:446 KB (984 x 928 pixels)
Datering:ca. 1971
 
Aan het orgel van de Oude Kerk in Amsterdam.  Aan het orgel in de Oude Lutherse kerk te Amsterdam  Aan het orgel van de Grote Kerk in Apeldoorn  Tijdens een concert in de Martinikerk te Bolsward  Tijdens een concert in de Martinikerk te Bolsward