www.pietvanegmond.nl

Fotoalbum

Klik op de foto om originele grootte te bekijken

Aan het orgel van de Lutherkapel in Amsterdam

Van 1931 tot 1938 was Piet van Egmond organist van de Lutherkapel aan de - toen nog zo geheten - Euterpestraat in Amsterdam (thans Gerrit v.d. Veenstraat). Dit was een wijkkerk van de Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente. De hoofdkerk van die gemeente was de kerk aan de Kloveniersburgwal, in de volksmond genoemd 'De Kloof', waar Jan Zwart tot aan zijn dood in 1937 organist was. Piet van Egmond solliciteerde in 1931 naar de organistenpost in de Lutherkapel omdat hij daar, naar eigen zeggen, ook een koor tot zijn beschikking had. Met zijn koor 'Cantate Dominum' en het koor van de Lutherkapel kon hij Bachs Matthäus-Passion uitvoeren, waarvoor twee koren vereist zijn. De Lutherkapel stond ook bekend om de 'kinderkerk' en had een eigen kinderkoor. Zijn latere secretaresse/registrante Nettie Spies zat op dat kinderkoor, evenals de latere historicus dr. G. Puchinger, die een groot interview met Piet van Egmond maakte in 1970.

Het orgel werd rond 1930 gebouwd door de firma Valckx & Van Kouteren & Co. te Rotterdam en had pneumatische tractuur. Het bestaat nog steeds, zij het in gewijzigde vorm.

Het was in deze kerk dat Piet van Egmond op 8 april 1936 voor de eerste maal Bachs Matthäus-Passion uitvoerde met het koor en kinderkoor van de Lutherkapel en het Chr. Gemengd Zangkoor Cantate Dominum, "met medewerking van eenige jongens van de Vereniging 'Zanglust'" van Willem Hespe. Solisten en orkest formeerde hij met behulp van vrienden en studiegenoten van het conservatorium; zijn verloofde Ina Funke nam alle sopraanaria's voor haar rekening, zijn zuster Jo speelde altviool en zelf dirigeerde hij het gehele ensemble vanaf de orgelbank. De toegangsprijs was 30 cent!

Vanwege de gordijntjes werd de orgelgalerij door sommigen ook wel 'de kraamkamer van Van Egmond' genoemd.

Informatie
Bestandsgrootte:390 KB (1667 x 1395 pixels)
Datering:1961
 
Aan het orgel van de Engelse kerk aan het Begijnhof in Amsterdam  Aan het orgel van de Lutherkapel in Amsterdam  Aan het orgel van de Oude Kerk in Amsterdam.  Aan het orgel in de Oude Lutherse kerk te Amsterdam  Aan het orgel van de Grote Kerk in Apeldoorn