www.pietvanegmond.nl

Nieuwe cd Rhapsody in Blue gepresenteerd

 

Piet van Egmond tijdens opnamen van een populaire orgelbespeling op het orgel van de Jeruzalemkerk in Amsterdam. Foto uit ca. 1952.

Op zaterdag 2 september is in Amsterdam de nieuwe Festivo -cd Rhapsody in Blue met archiefopnamen van Piet van Egmond gepresenteerd. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst voor donateurs en geïnteresseerden in de r.-k. Sint-Agneskerk in Amsterdam.

De cd bevat een keuze uit historische bandopnamen uit het geluidsarchief van de stichting van gedeelten uit populaire orgelbespelingen uit de periode 1954 tot 1963. Het accent ligt op transcripties van orkest- en pianowerken zoals Piet van Egmond die in de jaren vijftig en zestig wekelijks voor de NCRV-radio ten gehore bracht op het Steinmeyer-orgel van de Prinsessekerk te Amsterdam.

De cd ontleent zijn naam aan George Gershwins Rhapsody in Blue , die meermalen door Piet van Egmond voor de radio werd gespeeld. Uit twee niet compleet bewaard gebleven opnamen uit 1954 en 1956 werd na restauratie en montage één complete uitvoering samengesteld.

De cd is verkrijgbaar in de muziekhandel en is hier te bestellen. Het complete programma, alsmede een geluidsfragment, is hier te vinden.

Tijdens de donateursbijeenkomst op 2 september werd onder meer stilgestaan bij het overlijden van oud-secretaresse en registrante Nettie Spies, en werd bekendgemaakt dat de stichting voornemens is in de toekomst een “Nettie Spies Award” in te stellen voor registranten die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Secretaris Gerco Schaap hield een voordracht met geluidsfragmenten over het verschijnsel “populaire orgelbespeling” en over de manier waarop Piet van Egmond zijn transcripties uitvoerde.

Het slotconcert werd verzorgd door Geert Bierling, stadsorganist van Rotterdam, die naast transcripties van Rossini, Corelli, Grieg en Dvorák improviseerde over “Wie maar de goede God laat zorgen” en zijn programma besloot met een uitvoering van de Rhapsody in Blue van Gershwin.