www.pietvanegmond.nl

Winkel - CD Rhapsody in Blue - Organ transcriptions

Piet van Egmond bespeelt het Steinmeyer-orgel in de v.m. Prinsessekerk te Amsterdam

Deze CD kunt u bestellen door overmaking van € 16,00 (incl. verzendkosten) op NL51 INGB 0005161151 t.n.v. Stichting Piet van Egmond Documentatiecentrum te IJLST, met vermelding van eigen adres en “CD Rhapsody in Blue ”. U ontvangt de CD dan na ca. twee weken per post. Donateurs kunnen deze cd voor € 14,00 bestellen. Voor slechts € 12,00 per jaar bent u donateur en krijgt u korting op al onze uitgaven!