www.pietvanegmond.nl

MP3

Delen van de LP ‘Christmas in Holland’ (1957)

Christmas in Holland-LP (1957)De vier geluidsfragmenten waarmee we het jaar 2007 besluiten, zijn ruim vijftig jaar oud.
In juni 1957 vonden in de Jeruzalemkerk te Amsterdam de opnamen plaats voor de eerste kerstplaat van het Amsterdams Oratorium Koor, Christmas in Holland. De opnamen werden speciaal met het oog op verspreiding in Amerika en Canada gemaakt door Capitol Records. De lp maakte deel uit van een achtdelige reeks internationale kerstplaten van het Amerikaanse label. De hoes van Christmas in Holland vertoont oer-Hollandse tafereeltjes met klompen en een boerenfamilie rond een overdadige kerstdis zoals alleen bewoners van de nieuwe wereld zich dat kunnen voorstellen.
Ook het repertoire van de plaat draagt een uitgesproken ‘export-karakter’, we horen bekende kerstliederen van Nederlandse origine en zelfs een Nederlandse versie van I’m dreaming of a White Christmas op de melodie van Irving Berlin (“Als klokken in de nacht luiden”), met solozang van Tony van Hulst. Piet van Egmond leidt en begeleidt zijn koor vanaf de speeltafel van het Furtwängler & Hammer-orgel. Het geheel wordt in- en uitgeluid door het carillon van de Nieuwe Kerk in Delft; de klokgeluiden waarmee Gloria in excelsis Deo begint, komen echter onmiskenbaar onder de handen van Piet van Egmond vandaan.
Tijdens de opnamen werd een fotoserie gemaakt door de Amsterdamse fotograaf Peter Tisseur.
De plaat kostte destijds ƒ 18,50, een heel bedrag voor die tijd. Een paar jaar later werd de plaat ook in een Nederlandse persing uitgebracht door Bovema, in een wat ‘Hollandser’ hoes.

’t Was nacht in Bethlems dreven

Als klokken in de nacht luiden

Drie koningen met een ster

O, Kerstnacht, schooner dan de dagen

Kerstmis in Holland-LP (1960)
 Piet van Egmond speelt en dirigeert vanaf de speeltafel van het orgel in de Jeruzalemkerk. Foto: Peter Tisseur
Het Amsterdams Oratorium Koor op de trappen van het repetitielokaal aan de Gerrit van de Veenstraat, juni 1957. Foto: Peter Tisseur
Piet van Egmond begeleidt Tony van Hulst in “Als klokken in de nacht luiden”. Foto: Peter Tisseur