www.pietvanegmond.nl

Biografie...

Piet van Egmond - Een leven voor muziek

Auteur: Gerco Schaap

Uitgave: Stichting Piet van Egmond Documentatiecentrum

Distributie: Uitgeverij De Banier b.v., Utrecht

ISBN 90 336 0552 X

496 blz. gebonden