www.pietvanegmond.nl

Biografie...

Piet van Egmond - Een leven voor muziek

De Amsterdamse musicus Piet van Egmond (1912-1982) wist al heel jong de klokken van de Westertoren op de piano te imiteren. Op zijn negende jaar bespeelde hij het orgel van de Oranjekerk en als vijftienjarige gaf hij zijn eerste officiële orgelconcert in de Oude Kerk.

Na een conservatoriumopleiding met orgel en piano als hoofdvakken en een gedegen leerschool in het Amsterdamse Concertgebouw ontwikkelde Van Egmond zich tot een veelzijdig musicus, die met hetzelfde gemak een kerkorgel of een concertorgel bespeelde en daarnaast koren en orkesten dirigeerde. In kerkelijk Nederland werden zijn manier van gemeentezangbegeleiding en zijn beeldende improvisaties over psalmen en geestelijke liederen door velen gewaardeerd. Zijn jaarlijkse uitvoeringen van Bachs Matthäus-Passion met het Amsterdams Oratoriumkoor trokken veel publiek. Menig muziekliefhebber wist hij voor het orgel te winnen, terwijl hij orgelliefhebbers de weg naar de concertzaal wees door zijn populaire orgelbespelingen voor de NCRV met transcripties van piano- en orkestwerken.

In een achttal hoofdstukken ontrolt zich het boeiende leven van Piet van Egmond (1912-1982), vanaf zijn geboorte in de 2e Jan Steenstraat in Amsterdam tot aan zijn overlijden in Den Helder. Na het biografische deel volgt de 'Kleine kroniek van het Amsterdams Oratorium Koor', waarna hoofdstuk 10 op alle facetten van Van Egmonds muzikantschap ingaat. Dan volgt een hoofdstuk over andere, meer persoonlijke aspecten en ten slotte een hoofdstuk over muzikale nalatenschap. Er wordt rijkelijk geciteerd uit interviews, recensies en ander bronnenmateriaal. Het boek bevat een schat aan historisch fotomateriaal en documenten, voor een groot deel uit het archief van de Stichting Piet van Egmond Documentatiecentrum. Zo is niet alleen een veelzijdig portret van de musicus Piet van Egmond ontstaan, maar krijgt de lezer tevens een beeld van het muziekleven waarvan hij deel uitmaakte. Aan het boek is een cd met historische opnamen toegevoegd.