d

www.pietvanegmond.nl

Piet van Egmond - Een leven voor muziek.

1 Ouverture 'Van Egmond'

Een Noord-Hollandse familie - Genealogie familie Van Egmond - "... Het was bij ons een gezellig huis ..." - Een muzikaal gezin - Een muzikaal begaafde jongen - Schooltijd - Overal spelen

2 " ... een zéér muzikalen jongen ... "

Naar het Amsterdamsch Conservatorium - Profilering op het conservatorium - Aan het werk als organist en koordirigent

3 "Halloh! 1931"

Einddiploma orgel - Organist van de Lutherkapel - Werk bij de avro - Meer kooractiviteiten - Solistendiploma orgel - Organist van het Concertgebouw - Contacten met dominee De Vrijer - Einddiploma piano - De eerste Matthäus-Passion - Huwelijk - Nieuwe kansen - De kloof tussen Bach en Ouverture 'Egmont'

4 Muziekleven in de verdrukking

Ontslag bij de avro - Organist van het City Theater - Ontslag bij De Kloof - Het Amsterdamsch Oratorium Koor - City 'exit' - Werk als dirigent - Weer kerkorganist - Aansluiting bij de Kultuurkamer - "Een mooie tijd, voorwaar ..." - Hoe kwam het zover? - Gevolgen voor carrière

5 Een "kameleontische carrière" ...

Een nieuwe start - Organist voor 'Groot Zuid' - Een eigen registrante/secretaresse - Leerlingen en huisconcerten - Orgelconcerten in Amsterdam - Werk bij de ncrv - Organistenbenoemingen in Amsterdam

6 Intermezzo lirico

Orkestdirigent - Dirigent bij De Nederlandsche Opera - Piet van Egmond en het Concertgebouw - Op de grammofoonplaat - Dirigent van Apollo

7 "Kerels staan hier op hun kop ... "

'Lichte muziek' - De Prinsessekerk - Het bbc -concertorgel - 'Ernstige muziek' - Succes in Engeland - Het einde van de populaire orgelbespelingen

8 Graven naar de diamant

Organist bij Diensten-met-Belangstellenden - Organist in Haarlem - Het veertigjarig jubileum - Organist in Apeldoorn - Zestig jaar-45 jaar organist - Eervolle zaken - Orgelactie in Apeldoorn - Een halve eeuw organist - Naar het eenzame einde

9 Kleine kroniek van het Amsterdams Oratorium Koor

Ontstaan - Groei tegen de verdrukking in - Andere dirigenten - De Afdeling Muzikale Ontwikkeling - Tussen Amsterdam en Aardenburg - Steun van De Telegraaf - Het aok op de radio - Tournees naar Oostenrijk - Eerste plaatopnamen - Het zilveren jubileum - Het koor in de jaren zestig - Een onverkorte 'Matthäus' - Signalement - Met de 'Matthäus' naar Parijs en Hannover - De 'Matthäus' opnieuw vastgelegd - Andere plaatopnamen - Piet van Egmonds 'vox humana' - De laatste jaren - Epiloog

10 Variations de Concert - Muzikale aspecten

Concertorganist - Vertolker - Pedagoog - Theaterorganist? - Dirigent - Begeleider - Kerkorganist - Componist - Improvisator - Geen vernieuwer maar her-schepper

11 "Wij houden van die draadjes ..." - Andere aspecten

Persoonlijkheid - De band tussen techniek en muziek

12 Muzikaal erfgoed

Waardering na zijn dood - Hernieuwde interesse - De Stichting Piet van Egmond Documentatiecentrum -Overzicht activiteiten Stichting Piet van Egmond Documentatiecentrum

Epiloog - Verantwoording afbeeldingen - Trefwoordenregister - Cd historische opnamen