www.pietvanegmond.nl

Winkel - Let all the world in every corner sing

Het Dubbelkwartet o.l.v. Piet van Egmond - Aan het orgel: de dirigent

Deze CD kunt u bestellen door overmaking van € 16,00 (incl. verzendkosten) op NL51 INGB 0005161151 t.n.v. Stichting Piet van Egmond Documentatiecentrum te IJLST, met vermelding van eigen adres en “CD Dubbelkwartet”. U ontvangt de CD dan na ca. twee weken per post. Donateurs kunnen deze cd voor € 14,00 bestellen. Voor slechts € 12,00 per jaar bent u donateur en krijgt u korting op al onze uitgaven!