22) { $imagecount = 22; }; if ($index > $imagecount) { $index = $imagecount; } if ($index < 1) { $index = 1; } $query = "select * from fotos2 where Id=" . $index; $imageresult = mysql_query($query); if ( mysql_numrows($imageresult) == 1 ) { $imageURL = $imagedir . mysql_result($imageresult, 0, 'URI'); $imageNormal = $imagedir . "normal_" . mysql_result($imageresult, 0, 'URI'); $titel = mysql_result($imageresult, 0, 'titel'); $onderschrift = mysql_result($imageresult, 0, 'onderschrift'); $omschrijving = mysql_result($imageresult, 0, 'omschrijving'); $periode = mysql_result($imageresult, 0, 'periode'); $locatie = mysql_result($imageresult, 0, 'locatie'); $fotograaf = mysql_result($imageresult, 0, 'fotograaf'); $opmerking = mysql_result($imageresult, 0, 'opmerking'); } else { $imageURL = 'Images/twod3.jpg'; $imageNormal = $imageURL; $titel = 'Onbekende foto'; $onderschrift = 'Niet knoeien met het URL s.v.p.'; $omschrijving = ''; $periode = ''; $locatie = ''; $fotograaf = ''; $opmerking = ''; } $sizeee = getimagesize ("$imageURL"); $imgwidth = $sizeee[0]; $imgheight = $sizeee[1]; ?> Piet van Egmond - Home

www.pietvanegmond.nl

Nettie Spies - Een leven in beeld

Klik op de foto om originele grootte te bekijken

'') {?> '') {?> '') {?>
Informatie
Bestandsgrootte:0 KB ( x pixels)
Fotograaf:
Datering:
Aanvulling:
 
=" . $lowid . " and Id <=" . $highid . " order by Id "; //$query = "select * from fotos where Id >= 1 and Id <= 5 order by Id"; $imageresult = mysql_query($query); for ($i = 0; $i < mysql_numrows($imageresult); $i++ ) { $imageThumb = $imagedir . "thumb_" . mysql_result($imageresult, $i, 'URI'); ?>