www.pietvanegmond.nl

In memoriam Piet van Egmond

Op 11 mei was het precies 25 jaar geleden dat de Amsterdamse organist en koordirigent Piet van Egmond overleed, in een verpleegtehuis in Den Helder. De laatste jaren had hij geen concerten meer gegeven en was hij niet meer in het openbare leven verschenen. Maar vergeten was hij allerminst, getuige de vele artikelen die na zijn dood in kranten en tijdschriften verschenen, en het door Klaas Bartlema gesproken “In memoriam” voor de NCRV-radio op 12 mei 1982.

De Stichting Piet van Egmond Documentatiecentrum herdenkt de musicus op bescheiden wijze met een van zijn eigen improvisaties over Psalm 150 , waarvan de eerste regel van het vierde vers, “Looft hem met snarenspel en orgel”, als levensmotto op zijn grafsteen staat gebeiteld.

De improvisatie werd opgenomen door Gerard Hali in Van Egmonds jubileumjaar 1967, in de Grote Kerk te Dordrecht, en staat op een dubbel-cd van EMI met diverse opnamen uit deze kerk.

De improvisatie is het eerste geluidsfragment dat op deze website verschijnt en zal spoedig worden gevolgd door andere historische geluidsfragmenten. Zie onder menu MP3 .

Foto: EMI/Bovema