www.pietvanegmond.nl

Activiteiten

Hommage concerten

Hommage aan Piet van Egmond door Dirk Out in de Martinikerk te Bolsward

Martinikerk Bolsward

Op 5 juli was het eindelijk zover. Voor het eerst werd er in de concertreeks van de Martinikerk in Bolsward aandacht besteed aan de vermaarde organist, die zelf gedurende een lange reeks van jaren het imposante Hinz-orgel van deze kerk bespeelde.

Orgel van de Martinikerk (foto: Dick Sanderman)

De Stichting Orgelcentrum organiseerde deze concerten vanaf 1959. De concerten werden eens in de drie weken gegeven door de beide toppers van toen, nl. Feike Asma en Piet van Egmond. In de loop der jaren nam de frequentie van de concerten toe en ook het aantal organisten. Wim van der Panne, Jan Bonefaas, Jan J. v. d. Berg, Albert de Klerk, Bert Matter, maar ook buitenlanders zoals Flor Peeters, Michelle Leclerc en vele anderen, ze speelden er allemaal! Maar als Asma en Van Egmond kwamen dan zat de kerk vol.

Piet van Egmond was een begrip in Nederland en niet alleen in orgelland. Zijn populaire orgelbespelingen kluisterden velen wekelijks aan de radio. Daar moest je naar luisteren. Heel lang waren die concerten onder etenstijd: iedereen hoorde dan stil te zijn….. Je hoort dat nog vaak. Toen ik 18 jaar was, ging ik voor het eerst naar een concert van Piet van Egmond in de Oude Kerk te Amsterdam. Het was 19 juli 1958. Tot mijn grote verwondering speelde hij daar alleen maar echte orgelliteratuur. Toen bleek dat hij nooit transcripties op concerten speelde. Een jaar later was hij dus in Bolsward, het eerste jaar zelfs drie keer! Elk jaar was Piet van Egmond daar, tot 1976! In het fotoalbum zijn een tweetal foto's (1, 2) van hem te zien, in actie op dit orgel. Piet van Egmond imponeerde door zijn sublieme techniek, uitgekiende registraties en zijn prachtige toucher. Het was verfijnd orgelspel tot in de hoogste perfectie. Zo'n concert ging altijd naar de climax: de improvisatie, waarmee hij elk concert besloot. Daar wachtten we op! En dan gebeurde er van alles onderweg. ”Door de nacht van smart en zorgen”: je zag de pelgrims lopen, vermoeid en tenslotte opgetogen, want het einde van de ellende was in zicht! Zo'n tocht werd helemaal uitgebeeld, in mineur met oosterse effecten, met klokken (hij kon er hele melodieën mee spelen!) en ten slotte in majeur met schallende trompetten: we luisterden vol bewondering en met ingehouden adem totdat we na het slotakkoord weer tot onszelf kwamen. En dan kwam Piet van Egmond naar beneden en begon te vertellen over zijn belevenissen voor en gedurende het concert: velen stonden om hem heen om maar geen woord te missen. Het ging over hangers, andere onvolkomenheden, maar ook over de gespeelde literatuur en de improvisatie.

Publiek Bolsward 5 juli

Het is al weer 23 jaar geleden dat Van Egmond overleed. Toch is hij nog lang niet vergeten: velen (130 personen) kwamen naar de Martinikerk om deze hommage van Dirk Out mee te maken. Ze kwamen uit Kollum, Drachten, Meppel, Emmeloord, Lelystad, enz. En daar was ineens die ene mevrouw aan de stand van onze stichting, waar al onze uitgaven waren uitgestald. Ze kwam uit Amsterdam, maar woonde nu in Bolsward. Vele jaren had ze gezongen in het A.O.K., het Amsterdams Oratoriumkoor van Piet van Egmond. ”Prachtige tijden waren dat!” Ook was daar de vroegere koster Doede de Way, jarenlang heeft hij Van Egmond meegemaakt! ”De klokjes waren er weer!”, aldus De Way. En de ruim tachtigjarige heer Visser, die het concertgebeuren van zelfs vóór de oorlog (de beroemde organist Alt) had meegemaakt. Iemand vroeg me: ”Weet je nog dat Piet van Egmond hier improviseerde over het Fries volkslied?” En of! Ik was erbij. Je vergeet dat nooit.

Dirk Out in Bolsward

De organist Dirk Out wil geen kopie zijn van Piet van Egmond, maar treedt wat improviseren betreft het meest in zijn voetsporen. Hij kent de stijl met ingrediënten en heeft de techniek om deze ook te realiseren!

Programma:

Preludium en Fuga in C, BWV 547 Johann Sebastian Bach
Voluntary in a minor, opus 6 John Stanley
Sonate II in c-kl.t., opus 65 nr. 2 Felix Mendelssohn-Bartholdy
Choral II en si mineur César Franck
Grand Chœur alla Händel Alexandre Guilmant
Passacaglia, koraal en fuga over Gezang 17 Cornelis de Wolf
Improvisatie Dirk Out

Een concert op hoog niveau met als climax een improvisatie over het lied: ”De zon schijnt in mijn ziel vandaag”.

Op vrijdag 8 juli bespeelde Dirk Out het Van den Heuvel-orgel in de Nieuwe Kerk te Katwijk aan Zee .

Programma:

Overture to ' St. Paul ' (arr. W.T. Best) Felix Mendelssohn Bartholdy
Voluntary in a minor, opus John Stanley
Uit de Notenkrakersuite: Peter Iljitsj Tsjaikowsky
- Ouverture  
- Mars  
- Dans van de suikerfee  
- Dans van de rietfluitjes  
- Bloemenwals  
Uit Flötenkonzert in F: Rondo Johann Christian Heinrich Rinck
Cantabile César Franck
Phantasie über "Ein' feste Burg ist unser Gott" Max Reger
Improvisatie Dirk Out