www.pietvanegmond.nl

Voorjaarsaanbiedingen!

Aanbieding 1: Samenzang met Piet van Egmond in de Wilhelminakerk te Haarlem

Onlangs hebben wij de restantvoorraad van deze prachtige cd kunnen aanschaffen.
Dat kwam op het juiste moment want we waren bijna door onze eigen voorraad heen.
Deze cd kunnen wij aanbieden voor € 10,00 inclusief verzending voor iedereen: donateurs en niet-donateurs.
Er is dus nog een beperkt aantal verkrijgbaar, laat u zich deze unieke kans niet ontnemen.

Zolang de voorraad strekt. U hoeft er de deur niet voor uit ...

Voorkant CD Facetten 2Voorkant CD Facetten 2

Aanbieding 2: ”Gold und Silber”, onze laatst verschenen cd met orgeltranscripties

Een geweldige cd met radio-opnamen van Piet van Egmond vanuit de Prinsessekerk te Amsterdam waarbij u op het puntje van uw stoel gaat zitten... Wij hebben al heel wat lovende reacties ontvangen.
Het programma en luistervoorbeelden vindt u hier. Piet van Egmond op de toppen van zijn kunnen. Deze cd mag u niet missen!

Samen met bovengenoemde Samenzang-cd betaalt u € 22,00 inclusief verzending.
Voor donateurs van onze stichting is deze combinatie € 20,00 inclusief verzending.

Bestelwijze: maak het gewenste bedrag over op IBAN NL51 INGB 0005 1611 51 t.n.v. Stichting Piet van Egmond Documentatiecentrum te IJlst, met vermelding van de gewenste cd(’s). Vergeet niet uw adres te vermelden! De cd(’s) wordt (worden) u dan zo spoedig mogelijk toegezonden.